ลงทะเบียน รับโปรโมชั่นพิเศษ

ยูนิตที่ร่วมโปรโมชั่น
วิลล่าเรส พระราม 2 - เอกชัย
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

ยูนิตที่ร่วมโปรโมชั่น
เดอะพราวไรส์ พระราม 2 - กาญจนาภิเษก
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

ยูนิตที่ร่วมโปรโมชั่น
เดอะพราว บายพาส - ราชบุรี
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

ยูนิตที่ร่วมโปรโมชั่น
ดีทาวน์โกรว์ สวนเสือ - ศรีราชา
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

ยูนิตที่ร่วมโปรโมชั่น
บ้านดี เดอะแฮมิลตัน ชัยพฤกษ์ - วงแหวน
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

ยูนิตที่ร่วมโปรโมชั่น
บ้านดี เดอะมอนเทอเรย์ อัสสัมชัญ - ศรีราชา
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

ยูนิตที่ร่วมโปรโมชั่น
บ้านดี เดอะแฮมิลตัน กาญจนาภิเษก-บางใหญ่
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

ยูนิตที่ร่วมโปรโมชั่น
บ้านดี เดอะวัลเล่ย์ ปลวกแดง – ระยอง
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
พื้นที่ดิน 22 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.

ยูนิตที่ 65

จอง 5,000 บาท

ราคา 1.99 ล้านบาท