กิจกรรม D-Talk

จัดกิจกรรม D-Talk ให้กับชาวดี-แลนด์

14/06/2564

กิจกรรม D-Talk จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แบ่งปันความรู้สิ่งใหม่ๆ ให้กับเพื่อนๆ ชาวดี-แลนด์

กิจกรรมงานปีใหม่

HAPPY NEW YEAR PARTY

28/12/2561

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกันจัดงาน Happy New Year Party เพื่อให้พนักงานทุกคนผ่อนคลาย และมีกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข

จัดงานสงกรานต์

จัดกิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์

12/06/2564

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด นิมนต์พระสงฆ์มาเพื่อร่วมทำบุญในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)

งานสัมมนาประจำปี

งานสัมมนาจัดขึ้นปี 2562

01/06/2562

พนักงานร่วมกันทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากการทำงาน