ดี-แลนด์ กรุ๊ป คว้าโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม

Previous slide
Next slide
ดี-แลนด์ กรุ๊ป คว้าโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ เอ็มดีไฟแรงแห่งดี-แลนด์ กรุ๊ป เข้ารับโล่รางวัล “ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม” ในงาน “พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน ธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562” ที่จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยการทุ่มเทและเดินหน้าผลักดันวัฒนธรรมองค์กร “CARE(SS)” หรือการใส่ใจดูแลกันด้วยหัวใจ ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติตามและถ่ายทอดออกมาผ่านการดำเนินธุรกิจในแง่มุมต่างๆ ครบทุกมิติทั้งในและนอกองค์กร จนทำให้ดี-แลนด์ กรุ๊ป เป็น 1 ใน 9 จากทั้งหมด 85 องค์กร ที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุดในครั้งนี้ และได้รับโล่รางวัลดังกล่าวมาครอบครอง