ลงทะเบียนนัดหมาย

1. ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาที่สะดวก
2. พนักงานขายจะทำการโทรหาลูกค้าเพื่อ “ยืนยัน” การนัดหมาย
3. พนักงานขายส่ง Link ในการเข้าชมบ้านให้ลูกค้า
4. เปิด Link ผ่านอุปกรณ์ของลูกค้า (เปิดผ่านเบราว์เซอร์)
ลงทะเบียนนัดหมาย VIRTUAL TOUR

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ