ข่าวสารอัพเดตและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ

ข่าวสาร และ โปรโมชั่น

ชนะเลิศ รางวัล SME EXCELLENT AWARDS 2017 ระดับ Platinum
  • 2 ก.พ. 2561
  • 337 View

ชนะเลิศ รางวัล SME EXCELLENT AWARDS 2017 ระดับ Platinum 

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล SME EXCELLENT AWARDS 2017 ระดับ Platinum ในประเภทธุรกิจบริการ โดย คุณศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้รับมอบ โดยรางวัลดังกล่าว จัดโดย TMA มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม และเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานทั้งต่อตัวเองและประเทศชาติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง