HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

“ดี – แลนด์ กรุ๊ป” ร่วมสนับสนุนโครงการ “วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ปี 2561”
  • 25 เม.ย. 2561
  • 1614 View

“ดี – แลนด์ กรุ๊ป” ร่วมสนับสนุนโครงการ “วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ปี 2561”

 

นายเพิ่มเกียรติ  โพธิเพียรทอง บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมทีมงาน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ในโครงการวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ปี 2561 โดยภายในงานมีการเปิดอบรมประชุมให้ความรู้ในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

 

ไฮไลท์ที่เกี่ยวข้อง