เราพร้อมส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ความหมายตราสัญลักษณ์

ความหมายของตราสัญลักษณ์
Brand Identity
ตราสัญลักษณ์
มาจากฟอร์มของเรือใบ ที่สะท้อนจากความเป็นตัวตนขององค์กร เส้นต่อเนื่องในตัวอักษรละตินรูปตัว "D" หมายถึงความยืนยาวด้วย สีประกอบ สีน้ำเงินเข้ม - เทา ที่แสดงถึงความมั่นคง หนักแน่นของทีม ในขณะที่แสดงความท้าทายในสิ่งใหม่ๆ ด้วยสีสันที่เจิดจรัส