"D-Inspire Space” รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย เพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด นำทีมพนักงานในองค์กรกว่า 20 คน ร่วมเดินหน้าส่งมอบความสุขให้กับเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผ่านกิจกรรม “D-Inspire Space รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์ ครั้งที่ 3” ภายใต้โครงการ “คนดี ดี-แลนด์” (ปันสุข ก็สุขใจ) ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน โดยในครั้งนี้ได้เดินทางไปร่วมปรับปรุงห้องสมุด ห้องครัว รวมทั้งส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียนให้กับทางศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเกริงปะตีคลี่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ โดยมี สิบเอกฤทธิไกร วันรังสี ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออุ้มผางให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้