จิตอาสาคนดี ดี-แลนด์ ร่วมพลังช่วยกันเก็บกระทงหน้าคลองทหารเรือ

จิตอาสาคนดี ดี-แลนด์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลสมุทรสาคร ช่วยกันเร่งเก็บกระทงบริเวณคลองทหารเรือ หน้าศาลากลางจังหวัด เนื่องจากเป็นคลองที่มีคนนิยมมาลอยกระทงกันมาก อาจทำให้น้ำเน่าเสียและส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำในคลอง ทางบริษัทฯจึงได้นำพนักงานมาช่วยเก็บให้เร็วขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียคืนความสะอาดและทัศนียภาพอันดีให้กับจ.สมุทรสาคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง