ดี-แลนด์ฯ รับรางวัลชมเชยองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2562

สมศักดิ์ เทพสุทิน (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย สมณ์ พรหมรส (ที่ 2 ขวา)อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศิริพงษ์ สมบูรณ์ (ที่ 2 ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ที่นำทีมคณะผู้บริหาร จาก บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมรับรางวัลชมเชย ประเภทธุรกิจขนาดกลาง จากโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ซึ่ง กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้กรอบวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษย์ชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” พิธีจัดขึ้น ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-7 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง