ชนะเลิศ รางวัล SME EXCELLENT AWARDS 2017 ระดับ Platinum

ชนะเลิศ รางวัล SME EXCELLENT AWARDS 2017 ระดับ Platinum

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล SME EXCELLENT AWARDS 2017 ระดับ Platinum ในประเภทธุรกิจบริการ โดย คุณศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบ โดยรางวัลดังกล่าว จัดโดย TMA มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม และเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานทั้งต่อตัวเองและประเทศชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง