ดี-แลนด์ฯ ร่วมเดินขบวนสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ระดมทีมพนักงานในองค์กรร่วมเดินขบวนในงาน “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2560” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานประเพณีดั้งเดิมอย่างประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีการอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ลงจากศาลที่ประทับข้ามแม่น้ำท่าจีน แห่ไปตามถนนสายต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งสำหรับเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสมุทรสาครมาเป็นเวลานาน ท่ามกลางประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง