ดี-แลนด์ ทำดีเพื่อพ่อ สนามหลวง

ทีมพนักงานดี-แลนด์และทีมผู้บริหาร ร่วมกันแจกจ่าย สำหรับน้ำดื่มและสิ่งของที่ลูกบ้านดี-แลนด์และลูกค้าศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ ได้ร่วมสมทบกับทางดี-แลนด์ ซึ่งเหล่าจิตอาสาก็ได้เดินทางไปช่วยกันแจกจ่ายน้ำดื่ม ขนม และอาหาร ให้กับประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 28 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา