บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด นำโดยคุณเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ และตัวแทนพนักงาน ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม จำนวนกว่า 1,200 ขวด ให้แก่ผู้จัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายนนี้ ซึ่งถือเป็นงานใหญ่และประเพณีสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีมายาวนานกว่า 55 ปี โดยได้รับเกียรติจากคุณกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร