บริษัท ดี – แลนด์ กรุ๊ป จำกัด นำโดยคุณศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกิจกรรม “รักเรา รักษ์โลก” ฟื้นคืนผืนป่าและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 กับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ดีและมีนโยบาย ESG ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนร่วมกัน

DLand #DlandGroup #DefineYourLife #TOA