สู้ภัยCovid-19

Previous slide
Next slide
สู้ภัยCovid-19 จากวิกฤตสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด และ มูลนิธิ คนดี ดี-แลนด์ ได้ช่วยเหลือและสนับสนุน พร้อมทั้งมอบเงินและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทางการแพทย์และการช่วยเหลือช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน รักษา และเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง