ดี-แลนด์ กรุ๊ป นำโดยคุณเพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการมูลนิธิคนดี ดี-แลนด์ นำทีมจิตอาสาร่วมกิจกรรม “โครงการปันสุขก็สุขใจ ปี 2566” สานต่อพันธกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส ณ บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ จ.ราชบุรี โดยครั้งนี้เหล่าจิตอาสาได้ร่วมทาสีรั่วอาคาร เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพภายในศูนย์ พร้อมส่งมอบความสุขและรอยยิ้มด้วยอาหารกลางวันและกิจกรรมสันทนาการมากมาย รวมทั้งส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจให้กับเด็กภายในศูนย์ฯ