ดี-แลนด์ กรุ๊ป โดยคุณศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงาน “Business Opportunity Forum” การสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภายในงานมีอัปเดทภาพรวมและแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยของปี 2566 รวมถึงวิเคราะห์โอกาสและทิศทางธุรกิจที่อยู่อาศัยของจังหวัดสมุทรสาครที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น สอดรับกับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ แรงงานและเส้นทางคมนาคมของจังหวัดฯ พร้อมกับข้อมูลความต้องการด้านสินเชื่อ Pre – Post Finance และแนวทางการขยายสินเชื่อโครงการ และสินเชื่อรายย่อยของ ธอส. ในระดับภูมิภาคอีกด้วย โดยงานครั้งนี้มีพันธมิตรทางธุรกิจร่วมงานอย่างคับคั่ง