เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ กับลูกบ้านในเครือดี-แลนด์